تالار

تمرینات درمانی

تمرینات زیاد و متنوعی برای کنترل و مدیریت لحظه های لکنت وجود دارد که البته بستگی به نوع لکنت فرد دارد. مطمئنا تمامی این تمرینات باید زیر نظر درمانگر انجام شود.. چرا که نمی شود برای هر فرد نسخه مشابهی پیچید..

به یاد داشته باشید که لکنت هیچ دو آدمی شبیه به یکدیگر نیست..تمرینات درمانی

کمیته های پیگیری تمرینات

انجمن درمانی تالار گفتگو