تالار

فعالیت شهرستان ها

اعضای انجمن لکنت ایران به صورت خودجوش در شهرهای مختلف کشورمان اقدام به برگزاری جلسات، کنفرانس؛ همایش و …. کرده اند.

در صورتی که مایل به شرکت در این جلسات هستید، می توانید شهر مورد نظر خود را پیدا کنید و به بچه های انجمن ملحق شوید..

برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه نمایید :

فعالیت شهرستان ها