تالار

فعالیت ها و دستاوردها

انجمن لکنت ایران، در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان ها، و با بهره گیری از اعضای پرتلاش خود، فعالیت های رسمی و غیر رسمی خود را از سال ۱۳۸۵ از سر گرفت.

در ابتدا، تالار گفتگوی انجمن لکنت ایران، به همت دوستان، راه اندازی شد و آرام آرام دوستان جدیدی به این گروه اضافه شدند…

در کنار برنامه­ های رسمی و تمرینی ، برنامه­های درمانی – تفریحی متعددی نیز در انجمن برگزار شده است؛ اجرای چندین برنامه صبحانه دسته جمعی و کوه نوردی، طی سالهای گذشته نمونه­هایی است که ضمن پیگیری اهداف درمان، به ایجاد فضای صمیمی در بین اعضا کمک نموده و موجب شده است اعضا بصورت یک خانواده دلسوز، دست در دست یکدیگر برای بهبود خود و دیگران تلاش کنند .

جلسات کنفرانس روش که هر هفته در فرهنگسرای سرو پارک ساعی تشکیل می شود ، محلی است که افراد داوطب ، در مقابل جمع دوستانشان به ارائه کنفرانس می پردازند.

فرصت حدود ۳۰ دقیقه ای که به هر فرد ارائه می شود ، امکان مناسبی برای تمرین روشهای گفتاری در موقعیت ای نسبتا مشکل یعنی ارائه کنفرانس در جمع می باشد. تا کنون ده ها تن از اعضا ، با حضور در این جلسات ، به اعتماد لازم جهت ارائه کلاسی دروس دانشگاهی رسیده اند و تجربه مثبت خود را برای دوستان شان در گزارش های جلسات کنفرانس روش نقل کرده اند .

در سال ۱۳۹۰، اولین همایش انجمن لکنت ایران کلید خورد و این آعازی بودبرای فعالیت های بیشتر و گسترده تر از جمله، ترجمه کتب در حیطۀ لکنت، توسط اعضا به صورت خودجوش، تشکیل جلسات کنفرانس روش، برپایی اردوهای تفریحی، علمی و آموزشی و …

و ضمنا در سه سال گذشته تقریبا هر فصل یک گردهمایی از طرف انجمن برگزار شده و در آن اعضا، ضمن آنکه فرصت دارند تجربه تمرین گفتاری در یک همایش رسمی را داشته باشند ، از سخنرانی های متخصصین نیز بهره برده و با روشهای درمانی لکنت آشنا می شوند .

از طرف دیگر این همایش ها فضایی است که استعداد های اعضا ، در قالب گروه های تاتر و موسیقی و شعر و ادبیات ، فرصت بروز یابد.