تالار

لکنت و تدریس

شاید محدودیت هایی که لکنت در گفتار فرد ایجاد می نماید، تجربه تدریس را به صورت آرزویی دست نیافتنی برای فرد دارای لکنت درآورده باشدو اما بسیاری از اعضای انجمن بعد از تجربه درمان موفق، به عنوان مدرس دانشگاه یا معلم مضعول به کار شده اند و تجربه های خود را در تالار گفتگو با دیگران به اشتراک گذشته اند..
لکنت به هیچ وجه مانعی برای استاد شدن و یا تدریس شما نیست..
این رو تجربۀ خیلی از بچه های دارای لکنت میگه که با وجود لکنت، اساتید خوب و موفق بودند..

تدریس…

لینک های بعدی، به زودی…