تالار

پرواز…

امروز بالاخره تصمیمم رو گرفتم,تتصمیم گرفتم روی ترس و استرسم پا بذارم و برم طرحم رو خودم به استاد توضیح بدم,با لبخند نشستم پیشش و طرحم رو گذاشتم جلوم,یهو استرس همه ی وجودم رو پر کرد اما دیگه برای پشیمون شدن خیلی دیر بود….به خودم گفتم تو میتونی,حرفتو بزن…

 . یه نفس عمیق کشیدم و شروع کردم امااصلا خوب نبود اما با این حال سعی کردم حرفم رو بزنم اما استاد امون نداد و گفت برو کارتو کامل کن وبیار!!!!!!!!خوب من اگه سوال برام پیش نیومده بود و میتونستم کاملترش کنم که نمیومدم ازشما راهنمایی بخوام کهAngry(البته اینا رو تو دلم گفتمBig Grin)!!!!!!!!
اومدم نشستم ,خیلی بهم برخورده بود دیگه حوصله ی کار نداشتم همه ی بچه ها تک تک ازم میپرسیدن چی شده چرا ناراحتی!!! جوابی نداشتم بغض گلومو پر کرده بودSad
با اینکه شروع خوبی نبود ولی الان خوشحالم که تونستم جلوی استرسم وایسم:)

ادامه را در تالار گفتگو بخوانید…

سخن دوستان